Conference Scientific Committee (in alphabetical order):

CAO Shunqing Sichuan University
Kara CHAN Hong Kong Baptist University
Shui-duen CHAN The Hong Kong Polytechnic University
CHEN Changfeng Tsinghua University
CHEN Guoming University of Rhode Island
CHEN Rudong Peking University
CHEN Xinren Nanjing University
CHI Changhai Zhejiang University
CHU Chi-yu The Hong Kong Polytechnic University
DING Jianxin Sun Yat-sen University
DOU Weilin University of International Business and Economics
FENG Jieyun University of International Business and Economics
Anthony FUNG The Chinese University of Hong Kong
GU Yueguo Chinese Academy of Social Sciences
GUO Xi Jinan University
HAO Xiaoming Nanyang Technological University
HUANG Chu-ren The Hong Kong Polytechnic University
HUANG Min East China Normal University
Christine Yi-Hui HUANG The Chinese University of Hong Kong
HUANG Yu Hong Kong Baptist University
JIANG Yan The Hong Kong Polytechnic University
Eddie KUO Nanyang Technological University
LI Wei Birkbeck, University of London
LI Yan Zhejiang University
LI Zhanzi Nanjing Institute of International Relations
Angel LIN The University of Hong Kong
Lucy Xing LU DePaul University
K. K. LUKE Nanyang Technological University
MAO Sihui Macao Polytechnic Institute
QIAN Yufang Zhejiang University of Media and Communication
RAN Yongping Guangdong University of Foreign Studies
Dingxu SHI The Hong Kong Polytechnic University
SHI-xu Zhejiang University
Daniel SO The Hong Kong Polytechnic University
SUN Youzhong Beijing Foreign Studies University
TAN Xuechun Fujian Normal University
TAO Hungyin University of California, Los Angeles
TIAN Hailong Tianjing University of Commerce
WANG Lei Guangzhou University
WANG Ning Tsinghua University
WANG Wei The University of Sydney
WU Dongying Doreen The Hong Kong Polytechnic University
XIN Bin Nanjing Normal University
XU Daming University of Macau
YIN Yungong Chinese Academy of Social Sciences
YU Shuo The Hong Kong Polytechnic University
ZHANG Zhixin Hangzhou Normal Univeristy
ZHONG Yong The University of New South Wales
ZHOU Qingsheng Chinese Academy of Social Sciences
ZHU Yunxia University of Queensland

The HK PolyU-PKU Research Centre on Chinese Linguistics Institute of Discourse & Cultural Studies, Zhejiang University   Institute of Discourse & Cultural Studies, Zhejiang University   The Hong Kong Chapter Corporate Communication International  The HK PolyU-PKU Research Centre on Chinese Linguistics Institute of Discourse and Cultural Studies,  Zhejiang University Centre for Discourse & Cultural Studies  Polytechnic University Department of Chinese and Bilingual Studies